Wees de verandering die u wenst te ontmoeten    -   Ghandi

Welkom bij Daadkracht Coaching
 
In onze huidige maatschappij, waarin de keuzemogelijkheden oneindig lijken,
ontstaat voor steeds meer mensen een spanningsveld. Twijfel kan ontstaan:
heb ik wel de juiste keuzes gemaakt in mijn leven? Had het anders gekund?
Of: kan het beter?
Daadkracht Coaching wil je graag helpen onderzoeken of de overwegingen
bij het maken van de keuzes juist zijn geweest. Daarnaast coachen we je bij het
nemen van verantwoordelijkheid voor jouw beslissingen.
 
Daadkracht Coaching begeleidt particulieren en professionals bij het
onderzoeken van zakelijke of persoonlijke vraagstukken die bij jou, of jouw
organisatie leven.


 

Daadkracht volgens Van Dale
daad·kracht(de)
 
1
zakelijke, energieke aanpak
daad·krach·tig(bijvoeglijk naamwoord; daadkrachtiger, daadkrachtigst)
 
1
krachtdadig, doortastend

 

 
 
l Disclaimer l